Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Toimialan yritykset nostivat tulevien vuosien liiketoiminnan näkökulmasta kärkeen tuotekehitys- ja innovaatiokyvykkyyden, joka nähdään keinona pysyä kiinni toimintaympäristön ja toimintakulttuurin muutoksessa – sen voi sanoa ratkaisevan tulevaisuuden menestyjät. Osaamisalueista keskeisiksi nousevat toiminnan automatisointi, robotiikka ja IoT. Näihin liittyy muun muassa tuotantoprosessien kehittämisen, sulautettujen järjestelmien, 5G:n ja datan hyödyntämisen osaamistarpeita. Kiertotaloudella ja kestävällä kehityksellä nähdään olevan sekä suoria että välillisiä vaikutuksia tuotantoon. Niin ihmisten kuin projektien johtamisen taidot korostuvat, sillä alan kehitys on nopeaa ja asiakaskeskeistä.

+1 650

uutta osaajaa vuosittain
45 % kasvu
55 % eläköityminen

60 %

korkeakoulutus
40 % ammatillinen

41 100

henkilöstö 31.3.2023

Osaamiskartat

Tutustu toimialan kolmen viimeisen vuoden työpaikkailmoituksista laadittuihin osaamiskarttoihin

Elektroniikka- ja sähköteollisuuteen työllistyneiden valmistuneiden tutkinnot vuosina 2014-2018

Ammatilliset oppilaitokset (nykytutkinnoissa)

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

26 %

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

14 %

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

7 %

Liiketoiminnan perustutkinto

6 %

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

3 %

Logistiikan perustutkinto

3 %

Autoalan perustutkinto

3 %

Taideteollisuusalan perustutkinto

3 %

Hammastekniikan perustutkinto

2 %

Rakennusalan perustutkinto

2 %

TOP 10 yhteensä

70 %

Muut tutkinnot

30 %

Ammattikorkeakoulut

Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi

13 %

Konetekniikan insinööri

12 %

Tietotekniikan insinööri

11 %

Sähkötekniikan insinööri

10 %

Automaatiotekniikan insinööri

6 %

Elektroniikan insinööri

6 %

Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

4 %

Tietojenkäsittelyn tradenomi

4 %

Tuotantotalouden insinööri

3 %

Tuotantotalouden insinööri (ylempi AMK)

3 %

TOP 10 yhteensä

72 %

Muut tutkinnot

28 %

Yliopistot

Sähkötekniikan DI

16 %

Konetekniikan DI

8 %

Kauppatieteiden maisteri

7 %

Tietotekniikan DI

7 %

Tuotantotalouden DI

4 %

Tietoliikennetekniikan DI

3 %

Tietojenkäsittelytieteen FM

3 %

Tekniikan tohtori, sähkötekniikka

3 %

Kemiantekniikan DI

1 %

Automaatiotekniikan DI

1 %

TOP 10 yhteensä

54 %

Muut tutkinnot

46 %