Inklusiivisuus

Inklusiivisuus on kasvava osaamistarve, kun henkilöstön diversiteetti lisääntyy. Diversiteetti muodostuu monista tekijöistä, kuten eri kulttuureista, etnisyyksistä, sukupuolista, seksuaalisista suuntautumisista ja sukupolvista. Inklusiivisuudella tavoitellaan muun muassa sitä, että jokainen voi kokea oman taustansa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kanssa olevansa arvokas osa työyhteisöä. Inklusiivisen työyhteisön synnyttämisessä tarvitaan mm. monikulttuurisuusosaamista ja monikulttuurista asennetta, kykyä tiedostaa ja arvostaa diversiteettiä, ennakkoluulojen ja syrjivien käytäntöjen tunnistamista, huomioon ottamista ja poistamista, inklusiivisia johtamistaitoja ja inklusiivista, diversiteetin huomioon ottavaa vuorovaikutusta.  Inklusiivisuusosaamisen tarpeen nostivat esille osaamispulssin joukkoistukseen osallistuneet yritykset. Vastaajista 81 % arvioi sen tärkeäksi ja 27 % yrityksistä piti sitä ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Yritykset sanovat