Osaamispulssista

Osaamispulssi on Teknologiateollisuus ry:n ylläpitämä sivusto, joka kertoo tuoreimman tiedon teknologiateollisuuden yritysten osaamistarpeista.

Etusivulta löytyvät koko toimialaa koskevat tiedot osaamistarpeista ja toimialalojen alasivuilta teknologiateollisuuden päätoimialojen osaamistarpeet eriteltyinä. Osaaminen-osiossa kuvataan tarkemmin, millaisia osaamisia eri osaamisalueet pitävät sisällään ja kuinka tärkeäksi yritykset kyseiset osaamiset arvioivat tulevan liiketoimintansa kannalta.

Tiedot osaamistarpeista kootaan Teknologiateollisuuden jäsenyrityksilleen tekemistä kyselyistä, joukkoistamisista ja sidosryhmäkeskusteluista sekä tekoälyllä tehdyistä laajojen aineistojen analyysistä.

Osaamispulssin tietoja päivitetään jatkossa noin puolen vuoden välein.

Näin osaamispulssi syntyi

Ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin Headai-yrityksen tekoälysovelluksen avulla, millaisia osaamisia Teknologiateollisuuden jäsenyritysten julkisissa työpaikkailmoituksissa esiintyy ja miten osaamiset liittyvät toisiinsa. Yleisimmin esiintyneistä, toisiinsa liittyvistä osaamisista eli osaamisalueista laadittiin kuvaukset kullekin teknologiateollisuuden viidestä päätoimialasta.

Verkossa toteutetussa joukkoistamisessa yli 300 jäsenyritystä arvioi, kuinka tärkeitä tunnistetut osaamisalueet ovat niiden tulevien vuosien liiketoiminnalle.  Osallistujat pystyivät myös perustelemaan arvioitaan – yritysten perusteluja on nähtävissä lainauksina osaamisten sivuilla. Lisäksi yritykset täydensivät tekoälyn tuottamaa tietoa osaamistarpeista ja lisäsivät siitä kokonaan puuttuneita osaamisalueita.

Ymmärrystä yritysten arvioissa tärkeimmistä osaamisalueista syvennettiin analysoimalla niitä avoimista tutkimusjulkaisuista ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä tekoälyn avulla. Tekoälyn tuottamia osaamiskarttoja, eli kuvia toisiinsa liittyvistä osaamisista, on nähtävissä osaamisten sivuilla.

Joukkoistamisen yhteydessä yritykset antoivat arvion henkilöstömääränsä muuttumisesta seuraavan neljän vuoden aikana. Tieto henkilöstömäärän muutoksista yhdistettiin henkilöstörakennetta koskevan tilaston pohjalta arvioituun eläköitymiseen ja näin muodostettiin arvio kunkin päätoimialan ja koko teknologiateollisuuden toimialan kokonaistarpeesta.

Lisätietoja:

Osaamispulssi: Touko Apajalahti, touko.apajalahti(at)teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuuden osaamispolitiikka: Leena Pöntynen, leena.pontynen(at)teknologiateollisuus.fi