Myynti

Myynnin osaamisalue koostuu läheisesti toisiinsa liittyvistä myynnin ja asiakasvuorovaikutuksen osaamisista. Myyntiin kytkeytyviä osaamisia työpaikkailmoituksissa ovat mm. markkinointi, myyntiprosessien hallinta, tekninen myynti, palvelumyynti, neuvottelutaito, konsultointiosaaminen, myynnin tukipalvelut, asiakaspalvelu, asiakastuki ja tekninen tuki. Myyntiin liittyen on tarvetta sekä liiketoiminnalliselle ymmärrykselle että tekniselle osaamiselle. Myynti nousi esille erityisesti elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden ja suunnittelu- ja konsultointialan työpaikkailmoituksista. Näiden alojen vastaajista 90 % piti sitä tärkeänä ja 53 % ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Yritykset sanovat