Projektinhallinta

Projektinhallinnan osaamisalue pitää sisällään niin yksittäisten projektien johtamisen ja hallinnan osaamisia kuin laajempia projektiliiketoiminnan osaamisia. Työpaikkailmoituksissa projektinhallintaan liittyvät osaamistarpeet ovat monipuolisia: johtaminen, suunnittelu ja aikataulutus, tekninen projektinhallinta, kustannusten hallinta, digitaalisten ratkaisujen tuntemus, hankintaosaaminen, asiakkuuksien hallinta, vuorovaikutustaidot, liiketoiminnan ymmärtäminen ja liiketoiminnan hallinta ja johtaminen.  Opinnäytetöissä ja avoimissa tutkimusjulkaisuissa projektinhallinnan yhteydessä korostuvat osaamisina projektien ja ihmisten johtaminen, vuorovaikutustaidot, projektien suunnitteluosaaminen, riskien ja kustannusten hallinta sekä liiketoimintamallien ymmärrys ja kehittäminen.

Osaamisalue nousi esille elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä suunnittelu- ja konsultointialan työpaikkailmoituksista. Näillä toimialoilla kaikki vastaajat arvioivat osaamisalueen tärkeäksi. Suunnittelu- ja konsultointialalla 70 % ja elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 55 % piti osaamista ensisijaisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Yritykset sanovat