Suunnittelu ja konsultointi

Toimialan osaamistarpeissa läpileikkaavana teemana kulkevat asiakaskokemus ja asiakasymmärrys suunnitteluprosessin osina. Asiakaskeskeisyyden rooli kasvaa kaikessa toiminnassa. Suunnitteluosaamiseen vaikuttavista kehityssuunnista nousevat esiin suunnittelun automatisoituminen, prosessien virtaviivaistaminen ja eri osa-alueita yhdistävä suurempien kokonaisuuksien suunnittelu. Tämä korostaa yhtäältä johtamisen ja projektinhallinnan taitojen tärkeyttä ja toisaalta kykyä ylläpitää ja kehittää ydinosaamisia. Datan tehokkaampi hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen tuovat uudenlaisia osaamistarpeita. Kestävä kehitys ja ympäristönäkökulmat vaikuttavat voimakkaasti toimintaympäristöön ja toimintakulttuuriin ja heijastuvat sitä kautta entistä vahvemmin osaamistarpeisiin.

+ 2 370

uutta osaajaa vuosittain
59 % kasvu
41 % eläköityminen

74 %

korkeakoulutus
26 % ammatillinen

58 300

henkilöstö 31.3.2023

Osaamiskartat

Tutustu toimialan viimeisten kolmen vuoden työpaikkailmoituksista laadittuihin osaamiskarttoihin

Suunnittelu- ja konsultointialalle työllistyneiden valmistuneiden tutkinnot vuosina 2014-2018

Ammatilliset oppilaitokset (nykytutkinnoissa)

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

17 %

Teknisen suunnittelun perustutkinto

10 %

Maanmittausalan perustutkinto

8 %

Liiketoiminnan perustutkinto

7 %

Rakennusalan perustutkinto

6 %

Talotekniikan perustutkinto

6 %

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

3 %

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

3 %

Liiketoiminnan ammattitutkinto

3 %

Taideteollisuusalan perustutkinto

2 %

TOP 10 yhteensä

65 %

Muut tutkinnot

35 %

Ammattikorkeakoulut

Rakennustekniikan ja yhdyskuntatekniikan insinööri

31 %

Sähkötekniikan insinööri

11 %

Konetekniikan insinööri

11 %

Automaatiotekniikan insinööri

5 %

Maanmittaustekniikan insinööri

4 %

Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi

4 %

Rakennustekniikan ja yhdyskuntatekniikan insinööri (ylempi AMK)

3 %

Ympäristötekniikan insinööri

3 %

Energiatekniikan insinööri

3 %

Tietotekniikan insinööri

2 %

TOP 10 yhteensä

78 %

Muut tutkinnot

22 %

Yliopistot

Rakennustekniikan ja yhdyskuntatekniikan DI

13 %

Arkkitehti

13 %

Konetekniikan DI

10 %

Sähkötekniikan DI

4 %

Kauppatieteiden maisteri

3 %

Ympäristötekniikan DI

3 %

Energiatekniikan DI

3 %

Maanmittaustekniikan DI

3 %

Kemiantekniikan DI

3 %

Tuotantotalouden DI

2 %

TOP 10 yhteensä

56 %

Muut tutkinnot

44 %