Liiketoiminnan kehittäminen

Osaamisalueeseen liittyy iso kirjo liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen, asiakaskeskeisyyden ja taloushallinnon osaamisia. Liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyen työpaikkailmoituksissa nousevat esille mm. johtamisen kehittämisen, vuorovaikutuksen, organisaatioiden kehittämisen, projektinhallinnan, tuotekehityksen ja tuotehallinnan sekä työympäristö- ja toimitilajohtamisen osaamiset. Asiakaskeskeisyyden yhteydessä etsitään yritysasiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallinnan osaamista, asiakaspalveluosaamista, räätälöityjä ratkaisuja ja neuvottelutaitoja. Asiakaskeskeisyys nousee lisäksi perusteluna monen muunkin osaamisalueen tärkeydelle. Taloushallinnon osaamisissa liiketoiminnan kehittämiseen yhdistyvät mm. digitaaliset palvelut, rahoitus, rahavirtojen hallinta ja logistiikka. Osaamisalue on tärkeä kaikilla teknologiateollisuuden toimialoilla. Vastaajista 88 % piti sitä tulevien vuosien liiketoiminnalle tärkeänä ja 46 % ensiarvoisen tärkeänä osaamisalueena.

 

Yritykset sanovat