Ihmisten johtaminen

Ihmisten johtamisen osaamisalueen keskiössä on kyky motivoida, innostaa ja sitouttaa henkilöstöä, jonka varaan menestys pitkällä aikavälillä rakentuu. Johtamiselle uusia vaatimuksia tuo myös diversiteetin kasvu työyhteisöissä. Hyvä johtaminen edesauttaa osaajien pysymistä alalla ja yrityksissä. Tarvetta on mm. inklusiivisuuteen, työntekijäkokemukseen, työhyvinvointiin, palautteenantoon, työkulttuurien kehittämiseen, arvopohjaiseen johtamiseen ja vuorovaikutukseen liittyville osaamisille. Osaamisalueen nostivat esille osaamispulssin joukkoistukseen osallistuneet kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset. Sen arvioi tärkeäksi 94 % vastaajista ja 61 % piti sitä ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Yritykset sanovat