Kone- ja metallituoteteollisuus

Toimialan yritykset nostavat ihmisten johtamisen tärkeimmäksi osaamisalueeksi, sillä pitkällä aikavälillä menestys rakentuu motivoituneesta, innostuneesta ja sitoutuneesta henkilöstöstä. Myös teknologinen suunnitteluosaaminen ja kone- ja tuotetekniikan ammattiosaaminen nähdään tärkeinä osaamisalueina. Suunnitteluosaamisen ytimestä löytyvät erilaiset toiminnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun kuuluvat osaamiset: erityisesti teknologioiden soveltaminen ja yhdistäminen nousevat esille, samoin kokonaisuuksien hahmottaminen osana suunnitteluprosessia. Myyntiosaamisessa kokonaisuuksien ymmärtäminen näyttää nostavan merkitystään. Digitalisaation avainalueina yritykset näkevät liiketoiminnan kehittämisen, datan hyödyntämisen, kestävän kehityksen haasteet, optimoinnin ja energiatehokkuuden.

+ 5 500

uutta osaajaa vuosittain
46 % kasvu
56 % eläköityminen

59 %

ammatillinen koulutus
41 % korkeakoulutus

139 300

henkilöstömäärä 31.3.2023

Osaamiskartat

Tutustu toimialan kolmen viimeisen vuoden työpaikkailmoituksista laadittuihin osaamiskarttoihin

Toimialalle työllistyneiden valmistuneiden tutkinnot vuosina 2014-2018

Ammatilliset oppilaitokset (nykytutkinnoissa)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

31 %

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

12 %

Autoalan perustutkinto

7 %

Liiketoiminnan perustutkinto

4 %

Talotekniikan perustutkinto

4 %

Rakennusalan perustutkinto

3 %

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

3 %

Logistiikan perustutkinto

3 %

Tuotantotekniikan ammattitutkinto

3 %

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

2 %

TOP 10 yhteensä

72 %

Muut tutkinnot

28 %

Ammattikorkeakoulut

Konetekniikan insinööri

35 %

Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi

13 %

Sähkötekniikan insinööri

6 %

Automaatiotekniikan insinööri

6 %

Tuotantotalouden insinööri

5 %

Tietotekniikan insinööri

3 %

Rakennustekniikan ja yhdyskuntatekniikan insinööri

3 %

Logistiikan insinööri

3 %

Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

2 %

Kuljetustekniikan insinööri

2 %

TOP 10 yhteensä

77 %

Muut tutkinnot

23 %

Yliopistot

Konetekniikan DI

22 %

Kauppatieteiden maisteri

14 %

Tuotantotalouden DI

8 %

Automaatiotekniikan DI

4 %

Sähkötekniikan DI

3 %

Kemiantekniikan DI

3 %

Energiatekniikan DI

2 %

Ympäristötekniikan DI

2 %

Tietotekniikan DI

2 %

Materiaali- ja kalliotekniikan DI

2 %

TOP 10 yhteensä

62 %

Muut tutkinnot

38 %