Suunnitteluosaaminen

Osaamisalue kuvaa tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa tarvittavia osaamisia. Työpaikkailmoituksissa suunnitteluosaamiseen yhdistyy niin kone- ja laitesuunnittelun, prosessisuunnittelun, tuotantosuunnittelun kuin teollisen muotoilunkin osaamisia. Suunnittelutehtävien osaamisille yhteistä on kyky järjestelmätason ajatteluun ja järjestelmäsuunnitteluun, järjestelmäintegraatioiden ja rajapintojen ymmärtäminen ja suunnittelutyökalujen hallinta. Kone- ja laitesuunnittelussa korostuvat monipuoliset konetekniikan osaamiset, kuten mekaniikka, sähkötekniikka, hydrauliikka ja automaatiotekniikka, minkä lisäksi teemaan kytkeytyy myös sulautettujen järjestelmien, elektroniikan ja mobiiliteknologioiden osaamisia. Suunnitteluosaamiseen liittyen on tarvetta myös osaamiselle suunnittelutyön johtamisesta, projektinhallinnasta, palvelukehityksestä ja suunnitteluprosessien kehittämisestä. Suunnitteluosaaminen nousi esille suunnittelu- ja konsultointialalla sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa, joissa sitä piti tärkeänä lähes 90 % vastanneista yrityksistä ja tulevien vuosien liiketoiminnalle ensiarvoisen tärkeänä osaamisena noin 60 % vastaajista.

Yritykset sanovat

Osaamiskartat