Kone- ja tuotantotekniikan ammattiosaaminen

Kone- ja tuotantotekniikan ammattiosaamistarpeissa keskeisiksi nousevat hitsauksen, koneistuksen ja asennusten osaamiset. Lisäksi työpaikkailmoituksissa niihin yhdistyy mm. mekaniikan ja mikromekaniikan osaamisia. Yritykset nostavat avoimissa kommenteissaan esille erityisesti tarpeen ammattitaitoisista hitsaajista ja korostavat laadukkaan koneistusosaamisen merkitystä liiketoiminnalle. Osaamisalue nousi esille erityisesti kone- ja metallituoteteollisuuden toimialalla, jossa se oli tärkeä 84 % vastaajista ja 51 % piti sitä ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle. Osaamistarve tuli esille myös elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, jossa sitä piti tärkeänä 43 % vastaajista ja ensiarvoisen tärkeänä noin 24 %.

Yritykset sanovat

Osaamiskartat