Vähähiilisyys

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen liittyvien vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen heijastuu vahvasti teknologia-alojen osaamistarpeisiin. Oman hiilijalanjäljen pienentämisen ohella entistä merkityksellisempää on teknologiayritysten ratkaisuillaan mahdollistamien päästövähennysten hiilikädenjälki. Alan vähähiilitiekartan toimeenpano edellyttää mm. prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöön liittyvää osaamista. Vähähiilisyyteen liittyy laaja kirjo osaamistarpeita, kuten elinkaariajattelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, jalanjälki- ja kädenjälkilaskenta, akkutekniikat, energian talteenotto ja varastointi, vetyteknologiat, lämpöpumput, lämmitysjärjestelmät sekä sähköisen liikenteen latausjärjestelmät. Vähähiilisyysosaamisia piti tärkeinä tulevien vuosien liiketoiminnalle 70 % vastanneista yrityksistä ja neljännekselle yrityksistä ne ovat jo ensisijaisen tärkeitä.

Yritykset sanovat