Ohjelmisto-osaaminen

Ohjelmisto-osaaminen on laaja osaamisalue, johon liittyy niin ohjelmistosuunnittelun kuin ohjelmistokehityksen ja ohjelmistotuotannon osaamisia. Suunnitteluosaamisista työpaikkailmoituksissa korostuvat mm. suunnitteluprosessien hallinta, UX- eli käyttökokemuksen suunnittelu, ohjelmistoarkkitehtuurit sekä digitaalinen ja suunnittelu. Ohjelmistokehityksen osaamisissa nousevat esille ketterien menetelmien ja ajantasaisten kehitysympäristöjen tuntemus, sulautetut järjestelmät, tietoturva, testausosaaminen ja laaja skaala teknisiä osaamistarpeita, kuten ohjelmointikieliä, tietokantoja, pilvipalveluita ja verkkotekniikoita. Muilla kuin tietotekniikan toimialoilla ohjelmisto-osaaminen yhdistyy usein myös teollisuusautomaation ja robotiikan osaamistarpeisiin. Opinnäytetöissä ja tutkimusjulkaisuissa näkyvät mm. ohjelmistosuunnittelun menetelmäkehitys ja kehitystiimien johtaminen. Ohjelmisto-osaaminen nousi esille tärkeänä osaamistarpeena tietotekniikan toimialan lisäksi elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, suunnittelu- ja konsultointialalla sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa. Ohjelmistokehitykseen liittyviä osaamistarpeita on selvitetty myös Euroopan tasolla European Software Skills Alliance -raportissa Europe’s Most Needed Software
Roles and Skills.

Yritykset sanovat