Tietotekniikka

Toimialan osaamistarpeita määrittelevät pitkälti monipuoliset ohjelmistokehityksen tarpeet, kuten käyttökokemus, käyttöliittymät, modernit ja oikeat työkalut ja tietoturva. Datan hyödyntäminen ja koneoppiminen ovat kasvavia osaamistarpeita. Asiakastarpeiden ymmärtäminen yhdistyy moniin osaamistarpeisiin. Nopeasti kehittyvällä alalla korostuu kyky kehittää toimialaosaamista yrityksen toiminnan ydinalueilla. Johtamistaidot ja projektinhallintataidot nousevat myös esille yritysten näkemyksissä. Kestävän kehityksen ja ympäristönäkökulmien merkitys näkyy toimialalla useammin välillisesti kuin suoraan osaamistarpeita muuttavasti. Alalla henkilöstön monimuotoisuus lisääntyy, mikä kasvattaa tarvetta ymmärtää diversiteettiä ja luoda inklusiivisia työyhteisöjä.

+ 3 200

uutta osaajaa vuosittain
59 % kasvu
41 % eläköityminen

81 %

korkeakoulutus
19 % ammatillinen

84 500

henkilöstömäärä 31.3.2023

Osaamiskartat

Tutustu toimialan viimeisten kolmen vuoden työpaikkailmoituksista laadittuihin osaamiskarttoihin

Tietotekniikan toimialalle työllistyneiden valmistuneiden tutkinnot vuosina 2014-2018

Ammatilliset oppilaitokset (nykytutkinnoissa)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

37 %

Liiketoiminnan perustutkinto

13 %

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

6 %

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

5 %

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

5 %

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

5 %

Liiketoiminnan ammattitutkinto

4 %

Yrittäjän ammattitutkinto

2 %

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto tai matkailualan perustutkinto

2 %

Media-alan ammattitutkinto

2 %

TOP 10 yhteensä

83 %

Muut tutkinnot yhteensä

17 %

Ammattikorkeakoulut

Tietotekniikan insinööri

27 %

Tietojenkäsittelyn tradenomi

26 %

Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi

16 %

Medianomi

4 %

Graafisen ja viestintätekniikan insinööri

3 %

Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

3 %

Tietojenkäsittelyn tradenomi (ylempi AMK),

3 %

Tietotekniikan insinööri (ylempi AMK)

2 %

Tuotantotalouden insinööri

1 %

Muotoilija

1 %

TOP 10 yhteensä

86 %

Muut tutkinnot yhteensä

14 %

Yliopistot

Tietotekniikan DI

14 %

Kauppatieteiden maisteri

13 %

Tietojenkäsittelytieteen FM

9 %

Tuotantotalouden DI

5 %

Tietojärjestelmätieteen KTM

3 %

Sähkötekniikan DI

2 %

Automaatiotekniikan DI

2 %

Tietoliikennetekniikan DI

2 %

Taiteen maisteri

1 %

FM, matematiikka

1 %

TOP 10 yhteensä

51 %

Muut tutkinnot yhteensä

49 %