Pilvipalvelut ja palvelimet

Pilvipalveluosaamisten ja palvelinosaamisten alue kattaa erilaisia tiedon varastointiin, tiedonsiirtoon ja palvelimiin liittyviä osaamisia. Työpaikkailmoituksissa osaamisalueeseen kytkeytyy mm. seuraavia osaamisia: data (kuten tietokannat, sql, analytiikka), rajapinnat ja apit (kuten rest, json), pilvipalvelut (kuten aws, azure, google cloud, O635) ja palvelinosaamisia (apache, windows server, linux). Osaamisalue nousi esille tietotekniikan toimialalla, jossa 83 % piti sitä tärkeänä ja 60 % ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Yritykset sanovat