Data

Dataan liittyvät osaamistarpeet nousivat tärkeiksi kaikilla päätoimialoilla – osaamisaluetta piti toimialasta riippuen tärkeänä 83 % -100 % ja ensisijaisen tärkeänä 32 % – 58 % vastaajista. Työpaikkailmoituksissa dataan yhdistyy monipuolisia osaamistarpeita, jotka voidaan jakaa neljään osaan: suunnitteluun, datan keräämiseen, hyödyntämiseen ja tekniseen hallintaan.

Yritykset sanovat

Suunnitteluun liittyviä osaamisia ilmoituksissa ovat mm. tieto- ja kokonaisarkkitehtuurit, datan hallinta, integraatioiden ja yhteentoimivuuden suunnittelu, teoreettisempi tietojenkäsittelytieteen ja tietokantojen osaaminen sekä tietoturva, tietosuoja ja GDPR:n tuntemus.

Datan keräämiseen ja tuottamiseen liittyviä osaamisia ovat teknisemmällä tasolla teollisen datan ja prosessidatan kerääminen koneista, antureista, mittalaitteista ja ohjelmistoista sekä datan laadun varmistaminen. Datan keräämiseen liittyy myös yhteistyötä kumppanien kanssa, missä tarvitaan mm. dataekosysteemien ja -yhteisöjen tuntemusta.

Datan hyödyntämisessä tarvitaan mm. monipuolista datan käsittelyosaamista (aikasarjat, numero-, teksti- ja kuvamuotoinen data, teollisessa ympäristössä syntyvä data), analyysi- ja analytiikkaosaamista, mallinnusosaamista, koneoppimisen ja tekoälyn osaamista sekä dokumentointi- ja raportointiosaamista.

Datan hallinnassa tarvittavista tekniikoista työpaikkailmoituksissa esiin nousivat erityisesti datan varastointiin liittyvät palvelin- ja pilvipalveluosaamiset (data centers, warehouses, apache, cloud) ja tietokannoissa olevan datan käsittelyn osaamiset (hadoop, sql, shell, ssh).