Kiertotalous

Kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa osaamistarpeisiin läpi liiketoiminnan. Osaamispulssia varten tunnistettiin Teknologiateollisuuden yhdessä Sitran ja Accenturen kanssa laatimasta Circular Economy Playbookista mm. seuraavia kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita: elinkaariajattelu, kiertotalouslähtöinen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi ja mallinnus, kierrätysmateriaalit ja niihin liittyvä materiaali- ja valmistustekniikka, materiaalivirtojen hallinta, digitaalinen tuotteiden elinkaaren hallinta, korjaus- ja uudelleenkäyttö ja laajempana osaamistarpeena kiertotalouden uudet liiketoimintamallit. Kiertotalousosaamisia piti tärkeänä 75 % vastaajista ja 24 % näki ne ensiarvoisen tärkeiksi tulevien vuosien liiketoiminnalle. Yritysten avovastausten perusteella kiertotalousosaamisten kasvava tarve tulevaisuudessa tiedostetaan ja asiakasvaatimuksissa se alkaa jo näkyä vahvistuvasti.

Yritykset sanovat

Osaamiskartat