Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot nousivat vahvasti esille työpaikkailmoituksissa. Ilmoitusten teksteissä, opinnäytetöissä ja tutkimusjulkaisuissa vuorovaikutukseen liittyviä osaamisia ovat muun muassa kielitaito, sosiaaliset taidot, ryhmässä toimimisen taidot, kuunteleminen, havainnointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja palautteen anto. Myös johtaminen ja esihenkilönä toimiminen yhdistyvät aineistoissa läheisesti vuorovaikutusosaamiseen. Digitaaliset työskentely- ja viestintävälineet uudistavat myös vuorovaikutusosaamista.

Osaamisalueen arvioivat tärkeäksi kaikki elektroniikka- ja sähköteollisuuden vastaajat, joista 57% piti sitä ensisijaisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Yritykset sanovat

Osaamiskartat

Tutustu osaamiskarttoihin ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä ja open access -tutkimusjulkaisuista