Tuotehallinta

Tuotehallinnan osaamisalueeseen liittyy laajasti tuoteportfolion kehittämisen ja liiketoiminnan osaamisia. Työpaikkailmoituksissa siihen kytkeytyviä osaamisia ovat muun muassa portfolion hallinta, sopimushallinta, tuotteiden huolto ja ylläpito, toiminnanohjausjärjestelmien käyttö, liiketoiminnan kasvattaminen, tuotteiden markkinointi sekä myynnin hallinta ja johtaminen. Osaamisalue nousi metallien jalostuksen toimialalta, jossa se oli tärkeä 93 % vastaajista ja 33 % vastaajista piti sitä ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

 

Yritykset sanovat