Metallien jalostus

Toimialan ytimessä on vahva metallurgian, prosessitekniikan ja kemian osaaminen. Yritykset korostavat liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen merkitystä ja reagointivalmiutta. Yritykset näkevät ympäristöön liittyvät näkökohdat, kuten hiilineutraaliuden, kestävän kehityksen ja eettisyyden, yhä tärkeämpinä. Niihin kytkeytyvät läheisesti ympäristönsuojelun, riskienhallinnan ja toiminnan ennustettavuuden osaamiset. Myös kansainvälisen toimintaympäristön vaatimukset muovaavat osaamistarpeita. Keskeistä on asiakaskohtainen toiminta ja asiakkaan ymmärtäminen. Datan hyödyntäminen, analysointi ja seuranta tuotannon ja suunnittelun tukena ja ohjaajana on nouseva osaamistarve.

+560

uutta osaajaa vuosittain
33 % kasvua
67 % eläköityminen

67 %

ammatillinen koulutus
33 % korkeakoulutus

16 600

henkilöstömäärä 31.3.2023

Osaamiskartat

Tutustu toimialan viimeisten kolmen vuoden työpaikkailmoituksista laadittuihin osaamiskarttoihin

Toimialalle työllistyneiden valmistuneiden tutkinnot vuosina 2014-2018

Ammatilliset oppilaitokset (nykytutkinnoissa)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

16 %

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

13 %

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

10 %

Kaivosalan ammattitutkinto

10 %

Prosessiteollisuuden perustutkinto

9 %

Rakennusalan perustutkinto

5 %

Kaivosalan perustutkinto

5 %

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

4 %

Autoalan perustutkinto

3 %

Laboratorioalan perustutkinto

3 %

TOP 10 yhteensä

78 %

Muut tutkinnot

22 %

Ammattikorkeakoulut

Konetekniikan insinööri

36 %

Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi

10 %

Sähkötekniikan insinööri

8 %

Kemian insinööri

6 %

Tuotantotalouden insinööri

5 %

Tietotekniikan insinööri

4 %

Automaatiotekniikan insinööri

4 %

Rakennustekniikan ja yhdyskuntatekniikan insinööri

3 %

Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

2 %

TOP 10 yhteensä

83 %

Muut tutkinnot

17 %

Yliopistot

Prosessitekniikan DI

13 %

Konetekniikan DI

13 %

Kauppatieteiden maisteri

10 %

FM, geologia

9 %

Materiaali- ja kalliotekniikan DI

6 %

Tuotantotalouden DI

4 %

Kemiantekniikan DI

4 %

FM, kemia

4 %

Ympäristötekniikan DI

3 %

Rakennustekniikan ja yhdyskuntatekniikan DI

2 %

TOP 10 yhteensä

68 %

Muut tutkinnot

32 %