Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelun ydinosaaminen – rakenneteknisten ratkaisujen suunnittelu – kytkeytyy työpaikkailmoituksissa erityisesti teollisuuslaitosten ja -rakennusten sekä liikerakennusten, kuten kauppakeskusten ja asuinrakennusten suunnitteluun. Työpaikkailmoituksissa esiin nousevat myös teräsratkaisujen osaaminen, korjausosaaminen, arkkitehtuuri ja digitalisaatio. Yrityskommenteissa korostettiin lisäksi siltojen ja muiden infrarakenteiden suunnitteluosaamista, puurakenteita ja kestävyysnäkökulmaa. Rakennesuunnittelu on yksi keskeisistä suunnittelu- ja konsultointialan osaamistarpeista. Alan vastaajista 75 % piti sitä tärkeänä ja 60 % ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Yritykset sanovat