Teollisuuden automaatio

Teollisuuden automaatio on osaamisalue, johon läheisesti liittyviä osaamisia työpaikkailmoituksissa ovat mm. automaatiotekniikka, robotiikka, järjestelmäkehitys, prosessikehitys, testiautomaatio- ja testausosaaminen, laadunhallinta ja laadunvalvonta. Tutkimusjulkaisuissa ja opinnäytetöissä automaatioon yhdistyvät järjestelmäanalyysi, -suunnittelu, ja -kehitysosaamiset, arkkitehtuuriosaaminen, tietoturva, pilvipalvelut, IoT, 5G, data- ja tekoälyosaaminen sekä prosessien ja laadunhallinnan osaaminen, tuotanto-osaaminen ja tuotantoketjujen hallinnan osaaminen.

Osaamisalueen arvioi tärkeäksi 87 % elektroniikka- ja sähköteollisuuden vastaajista ja 61 % piti sitä ensisijaisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

Yritykset sanovat