Muutosjohtaminen

Muutosjohtamisen ja muutosten hallinnan osaamisalue koostuu monipuolisista johtamisosaamisista. Työpaikkailmoituksissa ja yritysten kommenteissa tunnistettuja muutosajureita ovat mm. digitalisaatio, teknologian nopea kehitys ja kestävän kehityksen vaatimukset. Opinnäytetöissä ja tutkimusjulkaisuissa muutosjohtamiseen yhdistyvät vahvasti lisäksi tietojohtamisosaaminen, kyky arvioida ja ennakoida muutoksia ja niihin liittyviä riskejä, järjestelmätason ajattelu ja viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Muutosjohtaminen nousi esiin elektroniikka- ja sähköteollisuuden päätoimialalla, jossa sen arvioivat tärkeäksi kaikki vastaajat, joista 43 % piti sitä ensiarvoisen tärkeänä tulevien vuosien liiketoiminnalle.

 

 

Yritykset sanovat

Osaamiskartat

Tutustu osaamiskarttoihin ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä ja open access -tutkimusjulkaisuista