• Tietotekniikan alan yritykset tekevät ohjelmistoja, tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja ja konsultointia, tietokantapalveluita sekä sisällön tuotantoa. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa tietotekniikkaa on kaikkialla: tuotantoprosessit ovat tietotekniikkaohjattuja ja myös yhä useammat palvelut tuotetaan digitaalisesti.

  Näytä
 • Suunnittelu- ja konsultointiala voidaan jakaa kolmeen osaan: teollisuus, talonrakentaminen ja yhdyskuntasektori. Suurimpia toimialoja ovat prosessisuunnittelu, rakennetekniikka, LVI-tekniikka, talonrakennus ja sähkö- ja teletekniikka. Alan ammattilaiset toimivat asiantuntijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä.

  Näytä
 • Metallien jalostajat valmistavat ja jatkojalostavat teräs- ja kuparituotteita, sinkkiä ja nikkeliä sekä valuja. Näistä valmistetaan tuotteita, jotka ovat päivittäin ympärillämme: jääkaapit, pesukoneet, autot ja polkupyörät. Metalleja tarvitaan myös esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaloihin, polttokennoihin, suprajohtimiin ja turbiineihin.

  Näytä
 • Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset valmistavat muun muassa risteilijöitä, moottoreita, metsä- ja maatalouskoneita, kiven ja mineraalien käsittelylaitteita, hissejä sekä nostureita ja nostimia. Moni alan yrityksistä toimii alihankkijana tuottaen näiden valmistuksessa tarvittavia koneiden osia tai metallituotteita.

  Näytä
 • Elektroniikka- ja sähköteollisuus valmistaa tietoliikennelaitteita, sähkökoneita ja instrumentteja. Tuotteita ovat mm. automaatio- ja hitsauslaitteet, lääketieteen elektroniikka, verkkolaitteet, anturit, ilmailu- ja avaruuslaitteet, säähavaintojärjestelmät, kulkuneuvot ja nostolaitteet sekä ympäristöteknologian elektroniikkalaitteet.

  Näytä