Teemu

Työ: Työni sisältää laajasti eri suunnittelutehtäviä teollisuuden projekteissa. Saan luoda uutta ja pystyn vaikuttamaan valinnoillani lopputulokseen.

Koulutus: Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri. Tällä hetkellä suoritan maisterin tutkintoa työn ohessa.

Tärkein osaaminen työssä: yhteistyökyky, järjestelmällisyys ja virheistä oppiminen

Vapaa-ajan osaaminen: urheilu ja sosiaaliset suhteet