Hanna

Työ: Olen tuoteomistajatiimin kanssa vastuussa moottorin ohjausjärjestelmän tuotehallinnasta.

Koulutus: automaatiotekniikan DI

Tärkein osaaminen työssä: asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, priorisointikyky ja viestintätaidot

Vapaa-ajan osaaminen: tanssi