Tietoturva

Tietoturvan osaamisalueen merkitys kasvaa digitalisaation edetessä. Osaaminen jaetaan usein hallinnolliseen ja tekniseen tietoturvaan joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuutta, saatavuutta ja eheyttä. Työpaikkailmoituksissa tietoturvallisuuteen liittyviä hallinnollisia osaamisia ovat mm. tietoturvan hallintamallit ja standardit, vaatimustenmukaisuus ja arkkitehtuuriosaaminen. Teknisemmät osaamistarpeet kytkeytyvät työpaikkailmoituksissa erityisesti tietoverkkoihin, ylläpitoon ja tietoturvaan osana ohjelmistokehitystä. Yritykset toivat esille myös GDPR- ja tietosuojaosaamisen osana laajempaa turvallisuusnäkökulmaa. Osaamisalue nousi esille tietotekniikan toimialalla, jossa sitä piti tärkeänä 90 % vastaajista ja 77 % vastaajista se on tulevien vuosien liiketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeä. Valtakunnallisia tietoturvan osaamistarpeita on hiljattain tarkasteltu syvällisesti osana kyberturvallisuuden kehittämisohjelmaa tehdyssä kyberosaamistarveselvityksessä.

Yritykset sanovat